[venor a.s] - Hjemmeside

[MT-slakt] - Hjemmeside

[Østlia Gårdsprodukter] - Hjemmeside

[Norsk Folkemuseum] - Hjemmeside

[Samisk ressursgruppe for Oslo bispedømme]

[Samisk Hus] - Hjemmeside

[Pavilion]

[Kautorevyen] - Hjemmeside

[Etnic World Production]

[Kampen samiske klasse]

[Anker Hotell] - Hjemmeside

[Bondeheimen] - Hjemmeside

[Åge's transport-flytting]

Plakat - Samisk Vinterfestival 2005
Design: Liv-Elin Wilhelmsen