HVORFOR EN FESTIVAL:

1 Synliggjøre samiske forhold via kultur

2 Vise fram kjente og ukjente aktører innenfor samisk musikk, kunst, film, teater

3 Lage uformelle treffarenaer for alle  

Kontakt oss på følgende mailadresse:

samiskvinterfestival@gmail.com