Oslo Sámiid searvi/Oslo sameforening er en av de eldste sameforeningene i Norge. Den ble stiftet i 1948 og har vært med å bygge opp av det samiske samfunnet i Oslo. I begynnelsen av desember 2004 ble foreningen Samisk Hus i Oslo offisielt åpnet, en viktig begivenhet for det samiske folk i Osloområdet. Samisk Hus er opprettet av fire foreninger Oslo Sámiid searvi, Samisk Folkeforbund, Samefolkets parti og Samisk Sosialdemokratisk forening.  

Kultur- og sosiale arrangementer arrangeres av Oslo Sámiid searvi i Oslo, ofte i samarbeid med de andre samiske miljøene i byen. Samisk Vinterfestival arrangeres i forbindelse med Samefolkets dag 6. februar. Datoen for den samiske folkedagen ble besluttet under en samekonferanse i Helsinki i 1992. Bakgrunnen for datoen er at det første samiske landsmøtet, med nord- og sørsamer fra forskjellige land, ble avholdt 6. februar 1917 i Trondheim.

Oslo Sámiid searvi har arrangert 6.februar markering for alle siden 2003. Markeringen har siden den gang, i drift av foreningen, vokst frem til å bli den Samiske vinterfestivalen. Siden 2004 har også Samisk Hus vært en samarbeidspartner under arrangering av Samisk Vinterfestival.

Gjennom de siste fire årene har festivalen utviklet seg til et arrangement som bidrar til identitetsfølelse og møteplass for samer, men også som et samlingspunkt for å knytte bånd mellom samer og andre folkegrupper i hovedstaden. Festivalen satser på et bredt spekter av samiske aktiviteter.

2003: Markeringen av Samefolkets dag var et dagsarrangement, der dagen begynte med heising av sameflagget der Astrid Båhl deltok (designer av sameflagget), frokost på Rådhuset og konsert på kvelden med den finske gruppen Áigi.

2004: Markeringen utvidet seg over noen flere dager med kunstutstilling og seminar, men selve feiringen forgikk på selve dagen med noe lignende arrangement som året før. Dette året hadde vi artister som Torgeir Vassvik med band og Niko Valkeapää med band.

2005: Det var et tre dagers festivalarrangement med blant annet tre konserter, to seminarer og koftewalk og samisk-norsk gudstjeneste i Oslo domkirke på selve dagen. Artister og kunstnere som deltok dette året var Laara Stinnerbom med band, Intrigue, Susanne Hætta (duodji), May-Lisbeth Myrhaug (seminar), Ailo Gaup (seminar), Ann Jorid Henriksen med band og Nils Ingvald Hætta (designklær til koftewalk).

Les program for Samisk Vinterfestival 2005

Bildearkiv fra 2005: |Bildeserie 1| |Bildeserie 2| |Bildeserie 3| |Bildeserie 4 |

2006: Den samiske vinterfestivalen ble arrangert over fem dager med flere konserter, barnearrangement og kunstutstilling og samisk-norsk gudstjeneste i Oslo Domkirke. Deltakere av artister og kunstnere dette året var Mari Boine med band, Inga Juuso Group, Ann-Mari Andresen med band og Roger Ludviksen, SlinCraze og Vegard ”Shortcut” Olsen, Per Turi med band, Angelica Voje, Mikkel Gaup, Laara Stinnerbom, Elle Kirste Johnsen, Signe Eira, Gjert Rongli, Liisa Helander, Odd Siversten, Rauni Vest Simonsen, Ida Henriette Somby, Annie Triumf og Emilia Helander Olsen.

Les mer om Samisk Vinterfestival 2006 her

Les program for Samisk Vinterfestival 2006 her

Bildearkiv fra 2006: |Bildeserie 1| |Bildeserie 2| |Bildeserie 3|

Utenom disse arrangementene arrangerer Oslo Sámiid searvi og Samisk Hus jevnlig ulike underholdninger, fester, filmvisninger, seminarer, kurs, m.m. Mer informasjon om dette er å finne på www.samer.no og www.samiskhus-oslo.no.