Foto: Lasse Svonni

Frokost på Rådhuset:

Fotoutstilling Rådhuset:
På vei til Samisk Hus:
F.v. Jeanette Aslaksen, Ellen Porsanger, Lisbeth Somby, Inga Guttorm, Anita Ravna og hennes 2 døtre.
Arr. på Samisk Hus + Kunstutstilling:
Samisk middag på Bondeheimen:
Trommereise + Elin Kåven (Pavilion):
 
Tilbake til hovedsiden: samiskvinterfestival.com - samer.no