Foto: Lasse Svonni

Trefoldighetskirken - 4. februar 2007

 
Tilbake til hovedsiden: samiskvinterfestival.com - samer.no