Romssa Sami Searvi (RSS)/Tromsø Sameforening, er tilsluttet Norske Samers Riksforbund (NSR). RSS ble stiftet i 1969,
og er en av Norges eldste sameforeninger.

Årsmøtet er RSS høyeste organ. Mellom disse er det medlemsmøtene som avgjør spørsmål.
Årsmøtet 17. mars 2011 valgte følgende styre:

Leder: Sauli Guttorm
Nestleder/Sekretær: Camilla Brattland
Kasserer: Sauli Guttorm
Styremedlem: Marit Myrvoll
Styremedlem: Ella Eira Pedersen
1. Vara: Marit Berit Eira
2. Aina Hætta Høgseth
3. Vara: Lene Antonsen

Last ned årsmøteprotokoll 2011 (PDF)
Last ned virksomhetsplan for RSS 2011/2012 (Word)
Last ned årsmelding for 2011 (Word)

Den kulturelle virksomheten har hele tida vært bærende for arbeidet i foreningen, samtidig som de kulturelle og politiske delene i sameforeningen er like viktige og forutsetter hverandre.

Viktige duodji-tradisjoner vedlikeholdes gjennom f.eks. kofte-, vevings- og skinngarvingskurs.

Tromsø sameforening er også en viktig samepolitisk aktør, og spilte en viktig rolle allerede da den ble etablert. Den utgjorde en del av samebevegelsen som etterhvert fikk større gjennomslagskraft. Et bidrag til denne utviklingen ble lagt i perioden mellom 1945 og 1965. Historiker Regnor Jernsletten gir derfor et interessant historisk bidrag i sin artikkel om de såkalte ”samevennsforeningene”.

I tillegg arbeider Tromsø sameforening i forhold til Tromsø kommune for å styrke det samiske i kommunen. Derfor utgjør den kulturelle og samepolitiske aktiviteten en helhet. Verken kultur eller samepolitikk får på denne måten lov til å bli en sektor hvor man mister sammenhengene ut av syne.

Medlemskontigent i  RSS 2011:
Betal Kr. 100,- til kontonummer: 4750. 11. 93174
Merk betaling med: "Medlemskontigent 2011+epost-adressen din "

Les Tromsø Sameforening sin 30-års jubileumstidskrift på internett

 

 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
 
 
© 2010 - Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Gøran Lind