Samisk Kafe på Driv

Vi satser på å ha lørdagskafe for samer i Tromsø på Driv en gang i måneden..

Neste lørdagskafe blir:

Lørdag 9. april 2011 kl.14:00 - 18:00

Rabatt på mat og drikke.

VELKOMMEN- BURES BOATHIN

 
Medlemsmøte

Dato: Onsdag 8. mai 2011 Kl. 18:00
Sted: Kunngjøres senere

Romssa Sámi Searvi inviterer alle våre medlemmer til medlemsmøte onsdag 4.mai kl.18:00 (sted kunngjøres senere)

Kom gjerne med innspill på hva du ønsker vi skal ta opp på møtet, og aktiviteter du ønsker i RSS framover.

Hold av datoen i almanakken!

Send oss innspill til mail: post@tromsosameforening.no

VELKOMMEN - BURES BOAHTIN

 

 

 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
 
© 2010 - Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Gøran Lind