ØVELSER

Skriveøvelser
Videoøvelsen

 

Slåøvelser
Møt dine følelser

 
Øvelser til selvhjelp i ulike situasjoner
 

Det er ikke mulig å vokse uten å ta konfrontasjoner med følelsene våre. Forståelse av oss selv uten å møte følelsene er et selvbedrag. Kun ved å møte våre følelser kan man se seg selv med sannhet. Dette vil kunne gi en ordentlig kontakt med selvet. Gjennom denne sannhet kan man vokse og komme gjennom kjærlighetssorgen.

Ved å gi oss selv tid til å føle sorgen vil den lettere slippe taket. Ved ikke å gjennomleve sorgen kan denne komme i tillegg ved neste korsvei.

Man forstår nok, vet nok men føler ikke nok.

 

Skriveøvelsen

|til toppen|

Ved å skrive ned følelsene våre svart på hvitt vil det lettere gi oss "klarsyn". Dette fordi vi bokstavelig talt ser følelsene våre. Denne øvelsene hjelper deg å slippe taket i vonde følelser.

Fremgangsmåte:

1. Skriv ned alle følelsene dine på et papir. Uansett hvor du er kan du skrive ned nøyaktig hva du føler. Det er ingen grunn til å sensurere deg selv, få ned alt du tenker og kanskje ikke tør si høyt.

2. Når du har fått "tømt" deg skikkelig er det en god ide å lese igjennom dette. Dette vil gi deg en mulighet til å se deg selv utenfra, og se hva man egentlig tenker og føler.

3. Prøv å få tak i det som er nytt for deg. Det er som viktig at du ser de sidene med deg selv som du ikke var klar over. Alle mennesker er "blind" for visse sider ved sin egen personlighet. Å få innsyn i disse sidene er til stor hjelp. Å se seg selv kan gi erkjennelse som igjen leder til styrke og selvtillit. Dette vil gi deg flere valgmuligheter. Med flere valg er det lettere å velge riktig og oppnå fremgang.

4. Når du har lest igjennom det du har skrevet kan enten ta vare på det eller ødelegge det.

5. Har du tatt vare på "utblåsingen", kan du gjerne lese det om igjen. Kjenn da etter om den negativ energien din har sluppet taket. Ofte trenger man å skrive igjen og igjen for å lette på trykket.

Det er ingen god ide å sende dette til den personen det evt. gjelder.

 

Videoøvelsen

|til toppen|

Denne øvelsen forutsetter at du har et videokamera eller f.eks en diktafon med mulighet for opptak av lyd. Dette er et alternativ til de mennesker som ikke kan eller vil skrive.

Fremgangsmåte:

1. Det er en fordel hvis du klare å se for deg vedkommende som du "snakker til." Gjør øvelsen på et sted der ingen kan høre deg. La opptaket gå selv om ordene sitter fast og de ikke kommer ut umiddelbart. Vær tålmodig og gi deg selv tid til "utblåsning". Ingen grunn til selv sensurering. Skrik, hyl, kjeft, gråt og alt annet du måtte føle for.

2. Se igjennom opptaket samme dag eller la opptaket ligge noen dager. Det kan være en fordel å se opptaket med en annen sinnsstemning på et senere tidspunkt. Se opptaket flere ganger hvis du vil. Å se igjennom flere ganger kan være nødvendig fordi følelsene våre kan sperre oss for å se hvor vi er følelsesmessig.

Meningen med denne øvelsen er at vi skal kunne se "nye" sider ved oss selv. Hvis vi kan se disse sidene, kan vi også ta tak i de og prøve å forstå dem. Å se seg selv kan lede til erkjennelse og videre til styrke og selvtillit. Det handler litt om å få flere valgmuligheter, noe som vil gjøre det lettere å velge riktig.

Bare det å tømme seg for følelser kan ofte lette på "trykket".

 
 

Slåøvelsen

|til toppen|

Følelser setter seg ofte fysisk. Det kan gi utslag som hodepine, spenninger, muskelsmerter og andre former for smerte. Denne fysiske øvelsen kan sette deg i kontakt med såre følelser. Kvinner har ikke like lett for å uttrykke følelsene sine fysisk som menn har. Gi deg selv tid.

Fremgangsmåte:

1. Vær på et sted der du kan hyle og skrike hvis du skulle føle trang til det. Finn noe du kan slå med eller på som ikke skader deg. Dette kan være en avis eller en madrass. Aldri slå noe levende vesen inkludert deg selv.

2. Slå løs til du ikke orker mer. Hyl og skrik av all kraft. Ikke vær redd for å gå "amok".

3. Mens du holder på eller etterpå vil du kanskje gråte. La følelsene og tårene strømme på til du er tom. Skrik ut eller si det som strømmer på hvis det føles riktig.

4. Sett deg selv ned og gjennomfør "Video-øvelsen" eller "Skrive øvelsen" som er beskrevet ovenfor.

Slå-øvelsen kan hjelpe deg å få hull på byllen. Veldig viktig er det å følge opp etterarbeidet på en roligere måte. Slå øvelsen kan starte en reaksjon med ikke bearbeide følelsene.

 

Møt dine følelser

|til toppen|

 

Har du liten erfaring i å møte følelsene dine vil vi anbefale deg "Skrive øvelsen" eller "Video-øvelsen" evt. kombinert med "Slå-øvelsen".

Denne øvelsen er litt mer avansert enn de foregående og krever mer konsentrasjon. Med trening kan denne øvelsen brukes hvor som helst og når som helst. Øvelsen går ut på å møte følelsen(e) dine.

Fremgangsmåte:

1. Kjenn på hvordan du stritter imot følelsene dine.

Bli oppmerksom på din egen pust. Pust inn og ut i noen minutter mens du følger med på innpust og utpust til du får "roen". Slapp av i muskulaturen.

2. Finn følelsen i deg selv og fokuser på den. La den gradvis fylle deg og vær i den helt og fullt. Hold følelsen fast og erkjenn og føl den til den slipper taket, eller la den gradvis slippe taket når du ikke orker mer.

Smerten er vond, men den ville ikke eksister hvis den ikke allerede var i deg fra før av.

Nå tør du møte følelsene dine og dette frigjør både deg og de følelsene du måtte ha.

3. Som regel må man gjøre denne øvelsen flere ganger for å oppnå effekt.

Livet er ikke alltid lett, men hvem har sagt at det skal være det.

|til toppen|