TANKEN BAK
 

Kjærlighetssorg er noe et hvert menneske vil erfare i løpet av livet. Psykologer sier at dette er en av de største utfordringene et menneske kan oppleve.

At alle mennesker opplever en slik sterk følelse skulle vel tilsi at man på en eller annen måte har lært noe om temaet. Slik er det ikke. De aller fleste av oss har ikke lært noe om hvordan man skal takle en slik situasjon.

Kjærlighetssorg har til en hver tid opptatt menneskeheten. Dette gjenspeiler seg både i litteratur, film, kunst, teater, musikk osv. Allikevel opplever de fleste å være ensom når det oppstår. Hva som er riktig og galt blir vanskelig å vurdere.

 

Hvis et menneske opplever sykdom går man til legen.Opplever man kjærlighetssorg har man ofte ingen innlærte metoder å benytte seg av. Mange vil prøve å oppsøke lege/psykolog for å få hjelp. Dette er selvsagt å anbefale. Problemet i Norge er at psykiatrien allerede er overbelastet. Annen rådgivning er ofte dyrt og kanskje ikke tilgjengelig i ditt nærmiljø.

 

Et menneske som gjennomgår en kjærlighetssorg vil ofte oppleve å få mange råd fra venner og bekjente. Disse rådene er som oftest godt ment, men kan ofte virke mot sin hensikt. Hvis man skal klare å reparere sitt knuste hjerte trenger man innsikt i veien man må gå. Mange velger motorveien ut av fortvilelsen, men dette medfører ofte at man kjører forbi de viktige småveiene. Å følge de riktige veiene vil lettere føre deg til riktig sted.

De midlertidige løsningene vil som regel bare skade følelseslivet. Man stenger igjen for mulighetene til å komme videre på en sunn måte. Meningen med å følge de små veiene er å komme styrket ut av kjærlighetssorgen slik at man på et senere tidspunkt kan være klar til å møte kjærligheten på nytt.

 
 

Meningen med nettsiden er å gi deg et kart over småveiene, kjøringen må du gjøre selv. Vi vil prøve å gjøre deg bevisst rundt prosessen du må igjennom for å takle kjærlighetssorgen.