STJERNETEGN
   
 
VANNMANNEN (21. jan - 19. feb)

Side 1

Når vi går inn i Vannmannens tegn begynner dagene for alvor å bli lengre - og Vannmannen er da også et menneske som ofte har "sett lyset" i overført betydning. Vannmannen er faktisk den store budbringer og fornyer. En Vannmann er ofte høyt begavet og er samtidig full av energi. Dessuten er Vannmannen full av ideer og planer, så det er ikke noe å si på at de kan bli litt utålmodige i forhold til deres langsommere medmennesker som kjører i et lavere gir.

Vannmannen tenker nemlig stort. Her er det virkelig "høyt under taket". Stjernetegnet er et lufttegn og personer født i dette tegnet vil ofte leve og ånde i begrepenes verden, men det er ikke noen snever teoretisk verden. Vannmannens interesse i begreper er ikke noen skrivebordsinteresse innenfor et begrenset felt. Den visjonære Vannmann sikter høyere og forestiller seg intet mindre enn at hans/hennes ideer skal tjene menneskehetens interesser på lengre sikt. På denne måten ønsker Vannmannen å forene vitenskap og humanisme.

Derfor er Vannmannen ofte politisk interessert og engasjert. Det er likevel ikke det dagligdagse politiske som trekker. Vannmannens samfunnsmessige engasjement er meget idealistisk og bygger snarere på en visjon eller utopi om et fremtidens samfunn hvor mennesker lever på en helt annen måte enn i dag. Ifølge astrologien lever vi i overgangen til Vannmannens tidsalder som ikke er redd for samfunnsendringer.

Vannmannen kalles da også for stjernetegnenes bohem, for dette mennesket kan gjerne finne på å innrette seg på utradisjonelt vis ved å leve i rasemessige blandede ekteskap, i homoseksuelle parforhold eller i eksperimenterende kollektiver og andre usedvanlige samlivsformer. Den personlige relasjon som Vannmannen befinner seg best i er imidlertid ikke et intenst kjærlighetsforhold, men derimot et vennskap. Især et vennskap som kan by på intellektuelt motspill - og kanskje også på litt drilleri i forhold til den eksperimenterende Vannmann som er så oppsatt på samfunnsmessige forandringer, men likevel har en pussig forkjærlighet for rutiner i hverdagen.

 

 

Les mer >>>