STJERNETEGN
   
 
VÆREN (21.mars - 20.april)

Væren er det første tegnet i dyrekretsen. Ofte nevnes Værens tegn først i horoskopene. Dette er en plassering som passer Væren fint fordi de elsker og være nummer en. Som Væren leder fåreflokken, vil Værens menneske nemlig gjerne lede sine medmennesker. Tegnet er et kardinaltegn som står for handling og det forbindes med ildens element. Alt i alt en sterk cocktail, som gjør Væren til det fødte handlingsmenneske og igangsetter.

Med sin brennende energi er Værens mennesker gode til og sette prosjekter i gang, og de har dessuten gå-på-motet og optimismen som hører til. Dessverre dør ofte begeistringens ild hurtig ut. Værene er ikke like gode til å holde fast på sine prosjekter som de er til og ta initiativet. Den utålmodige Vær er faktisk ikke særlig utholdende og krever konstant stimulans og spenning for ikke og kjede seg høylydt.

Derfor stortrives Væren også i de innledende faser av et kjærlighetsforhold hvor det er erobringen det gjelder. En Vær vil heller gi enn å motta kjærlighet og kan overvelde den elskede med kjærlighetsbeviser selv om denne intensiteten selvfølgelig ikke kan vare. At tingene heller ikke alltid kan gå etter Værens hode er en lektyre som tar lang tid og lære. Likevel kan Værene bli gode familiemennesker hvis de finner de riktige partnerne som kan verdsette deres mange kvaliteter.

Værene kan være diktatoriske og taktløse, aggressive og oppfarende. Dette skyldes først og fremst en slags blindhet og en manglende evne til og se tingene fra andres synsvinkel. En Vær er sjelden ond. Hvis konsekvensene av manglende hensyn går opp for en Vær, vil hun/han være i stand til å føle oppriktig anger. Man vet dessuten alltid hvor man har en Vær for det er et meget ærlig tegn, og det er noe avvæpnende ved den likefremme Vær.

Da dette mennesket elsker å være i sentrum og nyter stjernerollen vil et arbeide som lærer eller foredragsholder kanskje tilfredsstille den rolige Værtype. De mere utålmodige typer vil trives med en lederjobb som gir spillerom for tegnets energi og trang til initiativ.