STJERNETEGN
   
 
LØVEN (24. juli - 23. aug)

Det er noe storslagent med mennesker født i Løvens tegn. I naturen kalles løven for dyrenes konge og blant mennesker blir Løver ofte det naturlige sentrum, født som de er til ansvar og makt. Løven er en leder full av energi og evne til og motivere andre. Ambisjonene kan være store og det lykkes som regel og innfri dem. Da Løven er for stolt til at gi opp på halvveien kan han/hun risikere å slite seg ut. De fleste Løver havner likevel ikke i den situasjonen for deres erfaring forteller dem når de skal skåne seg selv. Derfor blir de da også sjelden syke og sine prosjekter styrer de som regel med sikker hånd.

Som menneske virker Løven sjarmerende og inntagende på andre med sitt spontane og likefremme vesen. Det er ikke noe beregnende eller utspekulert med en Løve. Omvendt kan dette menneske bli et lett offer for andre menneskers beregning hvis de for eksempel bruker smiger. Det biter nemlig Løven straks på, godtroende som han/hun er! Gjennomskuer han senere bedraget bærer han likevel ikke nag til evig tid. For Løven er livet for kort til å bære nag. Dette er et av de mest inntagende trekk ved dette generøse menneske.

Det er likevel ikke bare lutter glede å omgås Løver. De kan faktisk være litt tyranniske med sine overdrevne behov for tilslutning og solidaritet. For en Løve blir alle saker lett et enten-eller og mennesker blir lett venner eller fiender. Hvis man foreslår for Løven å være mere ettergivende kan det i hans/hennes øyne virke som et forræderi!

Også i kjærlighet er Løven krevende og vil være den ledende. Han/hun glemmer lett at partneren også er en selvstendig person med behov for å bli behandlet som likeverdig. Den dominerende Løve oppfatter i for høy grad seg selv som hovedpersonen i sit eget show mens andre får tildelt en birolle. Løven er i det hele tatt litt av en skuespiller og derfor forventer han/hun hele tiden bifall. Hvis det lykkes Løven å forene sine personlige ambisjoner med noen overordnede mål vil han/hun imidlertid kunne bidra med noe vesentlig, stor i formatet som Løven er.