STJERNETEGN
   
 
KREPSEN (23. juni - 23. juli)

Krepsens planet er månen. Mennesker som er født i dette stjernetegnet beherskes derfor også av månen. De vil således være underkastet noen uforklarlige følelsessvingninger som de selv står undrende overfor. En dag kan de være elleville av glede over tilværelsen og den neste dag dypt nedtrykte. I det hele tatt er en Kreps sterkt påvirkelig og utrolig sensitiv. Derfor blir Krepsen lett bekymret og kan bli stresset av å tenke på alle de farer som kan lure i en uoverskuelig verden.

Som Kreps har man stort behov for trygghet og Krepsen arbeider gjerne hardt for å sikre seg en tilfredsstillende livskvalitet. Det materielle betyr nemlig en hel del for en Kreps som ofte er litt av en samler. Krepsen er også god til å få "klørne" i saker og ting. Å omgi seg med vakre ting er viktig for en Kreps. De elsker sitt hjem for her kan de føle seg trygge som krepsedyret i sitt beskyttende skall.

I det hele tatt betyr hjemmet og familielivet mye for en Kreps for det er her de skal hente overskudd til den barske tilværelsen utenfor. Som foreldre er Krepsene meget omsorgsfulle og kjærlige. Kanskje kan de være litt overbeskyttende, men det er i en god mening. De er meget beviste om barndommens betydning for barna, særlig dersom de selv har hatt en vanskelig barndom.

Med deres givende natur er Krepsene også gode til og pleie sine vennskap. De forventer til gjengjeld også mye av sine venner og har tendens til å kreve for mye av andre. Blir de fornærmet viser de det ikke alltid, men trekker seg inn i sine "skall" og forestiller seg det verste. Hvis man kjenner en Kreps som har trukket seg tilbake, er det faktisk ikke annet å gjøre enn å gi personen tid til han/hun kommer ut av skallet sitt igjen!

Selv om Krepsens store følsomhet av og til kan skape problemer, ligger det faktisk noen store kvaliteter i det. Ettersom Krepsen blir eldre blir det tydelig hvor mye det betyr å ha en god familie og gode venner. Sist, men ikke minst, kan Krepsens gode evne til å bevare båndene til andre mennesker være med på å skape en god alderdom.