STJERNETEGN
   
 
JOMFRUEN (24. aug - 23. sept)

Jomfruens tid er høstens tid og Jomfruen avbildes som regel som en engel som holder et kornaks i hånden. Selv om det er noe bluferdig og tilbaketrukket over en Jomfru forbindes hun også med fruktbarhet og grøde.

Den tålmodige og kloke Jomfru er et menneske som altid innretter seg fornuftig og veloverveid i tilværelsen. Når det dreier seg om å organisere et praktisk stykke arbeide er Jomfruen suveren og ingen kan som han/henne skape orden i kaos. Jomfruer har nemlig et sterkt behov for å tjene andre og livet mister sin mening hvis dette behovet ikke oppfylles.

Dette er Jomfruen i en nøtteskall! En Jomfru er nemlig omhyggelig og samvittighetsfull inntil det perfeksjonelle. Likevel kan han/hun ha problemer med å danne seg et overblikk i større sammenhenger. Kan disse evnene imidlertid forenes er en Jomfru i stand til å skape seg en blendende karriere.

Som regel trives Jomfruer best i underordnede posisjoner hvor de kan hjelpe andre og gjøre seg nyttige på en meget direkte måte. De er temmelig likeglad med penger og sosial posisjon og ønsker seg bare det mest nødvendige for å opprettholde tilværelsen. Alt som er prangende og glitrende byr dem imot, stille og beskjedne som de er. At de i tillegg er kloke og skarpsindige skaper ytterligere respekt omkring disse mennesker. Jomfruens tegn står for alt som er ekte, gedigent og sobert.