STJERNETEGN
   
 
FISKENE (20. feb - 20. mars)

Fiskenes tegn er et vanntegn som står for det flytende og lettbevegelige. Fisken har da også bruk for den frihet det gir å kunne bevege seg uhindret blant mennesker. En Fisk er nemlig ikke lett å styre og kan faktisk ofte virke litt uberegnelig med sine plutselige manøvrer og skiftende meninger. Man tror man har fått hold på en Fisk, men plutselig slår den et slag med halen og er forsvunnet.

Når Fisken ofte styrer utenom konfrontasjoner skal det imidlertid ses i forbindelse med en meget stor følsomhet. Det er noe gjennomsiktig og porøst ved Fiskene, som hele tiden lar seg påvirke av sine omgivelsers temperatur og som har vanskelig med å avgrense seg selv i forhold til andre.

Det ligger ikke desto mindre et mektig potensiale i denne følsomheten som gjør mange Fisker i stand til å styre sine omgivelser i en god saks tjeneste. Fiskene kan gjerne sitte i maktfulle stillinger og nøkkelposisjoner innenfor politikk og administrasjon. Dog gjerne i det skjulte hvor de kan sitte og trekke i trådene. Her kan de utrette mye bra, men de kan også tjene en god sak i mere ydmyke stillinger. Som oppofrende sykepleiere og sosialarbeidere vil de yte en fantastisk innsats selv om de ofte kan bli utbrent og stresset fordi de presser seg selv ut over kanten i forsøket på å hjelpe optimalt.

Når Fisken føler seg utbrent eller tappet for energi etter kontakt med andre mennesker, søker den inn i en hule hvor den kan komme seg og få system i sine egne tanker og følelser. Her er det karakteristisk for Fiskene at de må bruke lang tid på å gjøre seg fri for andre menneskers vibrasjoner. Desverre kan de komme ut i et alkohol- eller stoffmisbruk i forsøket på å koble av fra stress og negative påvirkninger.

Mangel på energi kan være problemet for den blide og drømmende Fisk som har evner ut over det vanlige. Det er en sterk åndelig dimensjon i Fiskene med deres glede ved skjønnhet og poesi. For noen Fisker gir denne åndelige dimensjonen en kontakt til det okkulte. Fisken har "antennene ute" og kan oppfange signaler som andre ikke registerer. Her vil den ene Fisk føle seg dratt av satanisme, sort magi og voodoo, mens en annen vil bruke sine religiøse evner i det godes tjeneste. I Bibelen spiller fiskesymboler er stor rolle og fiskeperioden er i den kristne tradisjon en tid som tilbringes med å faste. Det vil si å leve av fisk! Faste symboliserer renselse og fornyelse. Fisk er da også et fornyelsens tegn.